Zarządzanie ochroną środowiska

utworzone przez | lip 26, 2023

Nowa specjalność na FUAW. Kadra prowadząca skupia doświadczonych praktyków z zakresu ochrony środowiska. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznych wiadomości oraz umiejętności dotyczących zarządzania środowiskiem w kontekście ochrony jego poszczególnych komponentów. Program oparty został na zagadnieniach kluczowych, których znajomość wymagana jest od pracowników związanych z ochroną środowiska lub osób pragnących podjąć taką pracę. Słuchacze zostaną zapoznani m.in. z funkcjonowaniem środowiska w kontekście zagrożeń antropogenicznych, zasadami rozwoju zrównoważonego, ochroną wód, powietrza, litosfery, ochroną przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym, ochroną przyrody oraz funkcjonowaniem i zasadami gospodarowania na obszarach cennych przyrodniczo, w tym Natura 2000.

Nacisk zostanie położono na zdobycie umiejętności praktycznych, m.in. dotyczących zarządzania środowiskiem w gminie i przedsiębiorstwie, ocen oddziaływania na środowisko. W programie zawarto zagadnienia dotyczące zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązkach gmin wynikających z gospodarki odpadami.

Czas trwania: 2 semestry, zjazdy w sobotę i niedzielę co 2-3 tygodnie

Koszt studiów: 3500 zł + 200 zł (wpisowe)

Formularz aplikacji

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

简体中文 ZH-CN English EN Polski PL Русский RU Türkçe TR Українська UK