MBA – organizacja i zarządzanie w agrobiznesie

utworzone przez | lip 26, 2023

Studia podyplomowe adresowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109). Kwalifikacje rolnicze są warunkiem koniecznym do utworzenia gospodarstwa indywidualnego w drodze nabycia nieruchomości rolnej oraz głównym kryterium dostępu do środków finansowych z pomocy krajowej i unijnej na utworzenie oraz rozwój gospodarstwa rolnego.

Studia dają uczestnikom posiadającym wykształcenie wyższe nierolnicze możliwość uzyskania wykształcenia podyplomowego z zakresu rolnictwa, wymaganego przy korzystaniu z dofinansowania w ramach szeregu programów.

Studia przeznaczone są dla absolwentów nierolniczych kierunków studiów wyższych (z dyplomem magistra, inżyniera lub licencjata).

Czas trwania: 2 semestry.

Opłaty za studia: 3500 zł + 200 zł wpisowego

Formularz aplikacji

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

简体中文 ZH-CN English EN Polski PL Русский RU Türkçe TR Українська UK