Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

utworzone przez | lip 26, 2023

Podyplomowe studia kwalifikacyjne „Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi” dają kwalifikacje do pracy w grupach przedszkolnych i klasach integracyjnych oraz kwalifikacje do prowadzenia rewalidacji indywidualnej oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju także pracy z uczniem zdolnym.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, z zaburzeniami sensorycznymi, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcjami narządu ruchu i ze szczególnymi uzdolnieniami. Studia przygotowują do pracy z uczniem zdolnym, a także nieprzystosowanym społecznie.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupach przedszkolnych, klasach szkolnych (w tym integracyjnych), innych placówkach posiadających te zajęcia w swojej ofercie programowej oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Na absolwenta oczekują miejsca pracy w zawodach m.in. (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r.): terapeuta zajęciowy (325907), asystent osoby niepełnosprawnej (341201), pozostali nauczyciele szkół specjalnych (235290), wychowawca małego dziecka (341203), pedagog szkolny (235912), nauczyciel w placówkach pozaszkolnych (235910), psychoterapeuta (228905).

Czas trwania: 3 semestry (realizowane w czasie dwóch), zjazdy w sobotę i niedzielę co 2-3 tygodnie

Koszt studiów: 3500 zł + 200 zł (wpisowe)

Formularz aplikacji

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

简体中文 ZH-CN English EN Polski PL Русский RU Türkçe TR Українська UK