Rekrutacja

Strona główna 9 Rekrutacja

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 1. Formularz zgłoszeniowy – dokument do pobrania (pdf).
 2. Świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis. W przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury – świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 3. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej.
 4. 4 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem, wymiary zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego.
 5. Dowód osobisty lub paszport do wglądu.

Opłaty za studia

Wpisowe na wszystkie kierunki: 250 zł
Wpisowe można wpłacić przelewem na konto uczelni (z dopiskiem wpisowe + imię i nazwisko kandydata na studia):
Nr konta : 20 2130 0004 2001 0490 5840 0001

Wpłaty w BTC (Bitcoin): bc1q8w54flhfy43h223h96r5aamws9pmrpkykag8cv

  Wyślij zgłoszenie on-line


  Dane osobowe

  Wybierz kierunek

  Załącz pliki

  简体中文 ZH-CN English EN Polski PL Русский RU Türkçe TR Українська UK