Resocjalizacja z kuratelą sądową

utworzone przez | lip 26, 2023

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia pedagogiczne w zakresie resocjalizacji oraz możliwość wykonywania zawodu kuratora sądowego, wychowawcy w schroniskach, zakładach poprawczych dla nieletnich.
Absolwenci studiów uzyskają uprawnienia do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego, będą też mogli wykonywać zawód kuratora społecznego. Program studiów obejmuje przygotowanie do egzaminu na kuratora.

Słuchacze zostaną przygotowani do prowadzenia działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej w placówkach edukacyjnych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia nieprzystosowania społecznego w świecie realnym i zagrożeń cyberprzestrzeni.

Mogą wykonywać m.in. takie atrakcyjne zawody z klasyfikacji zawodów (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r) jak: specjalista resocjalizacji (263505); wychowawca w jednostkach penitencjarnych (263506); wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych (235914).

Czas trwania: 3 semestry (realizowane w czasie dwóch), zjazdy w soboty i niedziele co 2-3 tygodnie

Koszt studiów: 3500 zł + 200 zł (wpisowe)

Formularz aplikacji

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 

简体中文 ZH-CN English EN Polski PL Русский RU Türkçe TR Українська UK