Edukacja medialna i profilaktyka zagrożeń cyberprzestrzeni

utworzone przez | lip 26, 2023

Absolwent podczas swojej pracy zawodowej działa na rzecz osób, rodzin, grup i środowisk społecznych zagrożonych negatywnymi skutkami korzystania z Internetu i gier komputerowych oraz innych mediów cyfrowych. Monitoruje, diagnozuje i prognozuje zachowania i aktywność dzieci i młodzieży oraz dorosłych przebywających w cyberprzestrzeni; pracuje z osobami zagrożonymi uzależnieniem i uzależnionymi od mediów cyfrowych; współpracuje z placówkami oświatowo-wychowawczymi, profilaktycznymi i terapeutycznymi w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Absolwent studiów Edukacja medialna i profilaktyka zagrożeń cyberprzestrzeni uzyskuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne, łączące nauki humanistyczne i społeczne z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Jest to innowacyjna specjalność przygotowująca do zawodu specjalisty do spraw uzależnień od mediów cyfrowych oraz pedagoga medialnego i zawodów pokrewnych. Doskonała wiedza i przygotowanie z zakresu problemów uzależnień, mediów i cyberprzestrzeni będzie atutem na dynamicznie rozwijającym się tradycyjnym i cyfrowym rynku pracy.

Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści wykonujący zawody, w których może pracować absolwent (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r) m.in. takie, jak: specjalista do spraw uzależnień od mediów cyfrowych (263407), pedagog medialny (235108), dydaktyk aplikacji multimedialnych (235901), metodyk multimedialny (235104).

Czas trwania: 3 semestry (realizowane w czasie dwóch), zjazdy w soboty i niedziele co 2-3 tygodnie

Koszt studiów: 3500 zł + 200 zł (wpisowe)

Formularz aplikacji

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 

简体中文 ZH-CN English EN Polski PL Русский RU Türkçe TR Українська UK