Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną

utworzone przez | lip 26, 2023

Absolwenci studiów uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej oraz patologii społecznych, profilaktyki społecznej i terapii. Zdobędą również praktyczne umiejętności diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych.

Słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują przygotowanie pedagogiczne do pracy w zawodzie pedagoga. W związku z tym mogą podejmować pracę w placówkach resocjalizacyjnych, oświatowych i wychowawczych. Dodatkowo absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani do podjęcia pracy w Służbie Więziennej, instytucjach kurateli sądowej, ośrodkach terapeutycznych i centrach interwencji kryzysowej.

Mogą wykonywać m.in. takie zawody z klasyfikacji zawodów (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r.) jak: specjalista resocjalizacji (263505); nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej (235909); pedagog szkolny (235912); wychowawca w jednostkach penitencjarnych (263506), kurator sądowy (263501).

Czas trwania: 3 semestry (realizowane w czasie dwóch), zjazdy w soboty i niedziele co 2-3 tygodnie

Koszt studiów: 3500 zł + 200 zł (wpisowe)

Formularz aplikacji

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 

简体中文 ZH-CN English EN Polski PL Русский RU Türkçe TR Українська UK