Spis treści

 

  • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi – jak przeprowadzić organizację przez trudny czas

Dla osób zajmujących się w swojej pracy lub planujących w przyszłości zająć się rozwiązywaniem różnorodnych sytuacji kryzysowych, które wpływają negatywnie na funkcjonowanie organizacji. W toku studiów porusza się m.in.: problematykę utrzymania ciągłości działania, zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Kierownik: dr Grzegorz Abgarowicz, adiunkt Zakładu Polityki Bezpieczeństwa w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracownik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Autor publikacji naukowych, koordynator projektów badawczych m. in. z zakresu ochrony ludności (Anvil – Analysis of civil security systems in Europe, 7PR KE), metodyki oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP.


Rekrutuj: tel. 602 794 795

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:
05-200 Wołomin
ul. Laskowa 4

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt: 09.00 - 17.00
Sob. - Nd.: 08.00 - 18.00

ytfb

Dziekanat
Tel.: +48 22 787 40 44
Fax: +48 22 787 40 44
e-mail: sekretariat@fuaw.pl

Mgr Magdalena Zrelli
Tel.: 22 787 40 44
e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

FUAW © 2021 by MEG