Spis treści

Akademickie Studium Bezpieczeństwa ASB powołane zostało 1 czerwca 2015 r. jako międzyuczelniana jednostka naukowo-dydaktyczna Grupy FUAW. ASB zajmuje się szeroko pojmowanym bezpieczeństwem, sposobami jego zapewnienia w przestrzeni publicznej oraz zwalczania zagrożeń destabilizujących współczesne społeczeństwo. Obszar zainteresowań badawczych:

 

 • określanie sposobów zapewniania bezpieczeństwa,

 •  ocena i analiza ryzyka,

 •  podstawy prawne szerokorozumianego bezpieczeństwa ,   

 •  współpraca z podmiotami zajmującymi się zapewnieniem bezpieczeństwem.


 

Na zlecenie samorządów i instytucji samorządowych wykonujemy:

 • raporty, publikowanie wyników prowadzonych badań,

 • komentarze do określonych sytuacji,

 • ekspertyzy, dla potrzeb podejmowanych decyzji przez władze,

 • konferencje naukowe i samorządowe,

 • seminaria, na zlecone tematy,

 • organizujemy spotkania z zaproszonymi ekspertami, badaczami i politykami,

 • specjalistyczne ćwiczenia obronne oraz z zarządzania kryzysowego.


 

Dyrektor ASB:Dariusz Loranty – ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem z zakresu bezpieczeństwa, oficer policji, koordynator ds. negocjacji policyjnych, nauczyciel akademicki. Posiada Certyfikat Departamentu Stanu i FBI „Negocjacje policyjne w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych” oraz Certyfikat BKA Bundeskriminalamt. Organizator realizowanego przez Komendę Stołeczną Policji programu „Terroryzm - zagrożenie dla ludzi, wyzwanie dla społeczeństw”.  Autor i współautor m.in. „Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych” (Szczytno, 2007 r.) oraz „Zagrożenia Biologiczne, Chemiczne i Radiacyjne w Systemie Bezpieczeństwa Samorządu Terytorialnego”: materiały przedstawione podczas sesji naukowej Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu, 26-27 kwietnia 2005 r.,„Słownik wiedzy o policji” UW (w przygotowaniu). Biegły sądowy z zakresu negocjacji policyjnych i kryzysowych oraz terroru kryminalnego, nr Adm – 0132-108/11, Mediator – wpisany do wykazu instytucji i osób godnych zaufania, nr Adm-0134-714/11. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Mediatorów Zawodowych.

 


 

Akademickie Studium Bezpieczeństwa skupia się na organizacji i prowadzeniu studiów podyplomowych oraz specjalistycznych kursów z szerokorozumianego bezpieczeństwa.

Wobec samorząd terytorialnego ustawodawca stawia coraz wyższe wymagania i zadania z zakresu bezpieczeństwa. Wychodząc naprzeciw sytuacji informujemy, że przeprowadzimy dla państwa każdy rodzaj szkolenia, który jest w naszym zainteresowaniu badawczym. Proponujemy unikatowe autorskie studia podyplomowe, dostosowane do aktualnych potrzeb, które mogą być prowadzone na każdej uczelni Federacji Uczelni Aglomeracji Warszawskiej. Zajęcia prowadzą najlepsi specjaliści, naukowcy i praktycy.


 

 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi – jak przeprowadzić organizację przez trudny czas

Dla osób zajmujących się w swojej pracy lub planujących w przyszłości zająć się rozwiązywaniem różnorodnych sytuacji kryzysowych, które wpływają negatywnie na funkcjonowanie organizacji. W toku studiów porusza się m.in.: problematykę utrzymania ciągłości działania, zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Kierownik: dr Grzegorz Abgarowicz, adiunkt Zakładu Polityki Bezpieczeństwa w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracownik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Autor publikacji naukowych, koordynator projektów badawczych m. in. z zakresu ochrony ludności (Anvil – Analysis of civil security systems in Europe, 7PR KE), metodyki oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP.


 

 • Studia podyplomowe psychologia organizacji i zarządzania.

Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi trendami w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz nabycie umiejętności niezbędnych w praktyce.Dla osób kierujących zespołami pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego, które pragną rozwijać swoje umiejętności przywódcze i zwiększać własną skuteczność w kierowaniu ludźmi.

Kierownik: Błażej Tadeusz Cholewiński - psycholog, doktorant UW. Specjalista ds. predyspozycji żołnierzy. Prowadzi „Centrum psychologii sądowej”- zajmującej się sporządzaniem opinii specjalistycznych.


 

 • Studia podyplomowe bezpieczeństwo wewnętrzne aspekt lokalny.

 Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych zadań stawianych służbom i instytucjom. Nowe zagrożenia spowodowały konieczność podniesienia sprawności służb mundurowych, ale stały sie też priorytetem dla służb cywilnych

 

takich jak administracja samorządowa. Uwzględniono aspekt lokalny na potrzeby samorządowców, radnych i strażników.

 

Kierownik: Dariusz Loranty

  


 

 • Studia podyplomowe negocjacje kryzysowe i policyjne

Mają charakterze interdyscyplinarnym połączenie wiedzy policyjnej, psychologicznej i nauk prawnych. Celem jest stosowanie nabytej wiedzy w celu rozwiązywania sytuacji kryzysowych, w których możliwe jest nawiązanie komunikacji ze sprawcą, sytuacji nagłych, nieoczekiwanych, będących zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka.

Kierownik: Dariusz Loranty


 

 • Studia Podyplomowe  analiza i ochrony informacji

Słuchacze nabędą umiejętność przeprowadzania analizy przy podejmowaniu decyzji w sferze cywilnej i wojskowej, korzystając ze wszystkich możliwych atrybutów pozyskania, przetwarzania i ochrony informacji. Istotną nabytą umiejętnością będzie praca z informacją niejawną i jej ochroną w instytucjach samorządowych.

Kierownik: Dr Olgierd Paszkiewicz, zajmuje się badaniem z zakresu analizy informacji, nowoczesnych mediów, terroryzmu międzynarodowego. Autor licznych publikacji oraz artykułów krajowych i zagranicznych.


 

 • Studia podyplomowe podstawy organizacji i zadań systemu Obrony Cywilnej.

Przygotowuje wysokokwalifikowanych inspektorów ds. obronnych i OC, również ich przełożonych samorządowych.

Wskazuje obowiązujące rozwiązania planistyczne w systemie bezpieczeństwa i obronności. Daje wiedzę i umiejętności wyspecyfikowania potrzeb materiałowych i szkoleniowych decydentom i osobom odpowiedzialnym za realizację przygotowań obronnych szczebla gminy i powiatu.

Kierownik: dr inż. Włodzimierz Jakub RYCERSKI - doktor nauk wojskowych. Oficer Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia i pracownik Urzędu m.st. Warszawy zajmujący się przygotowaniami obronnymi podmiotów leczniczych. Nauczyciel akademicki, docent w WSBiO w Warszawie. Organizator ćwiczeń ratowniczo - obronnych.

 


 

 • Studia podyplomowe mediacje cywilne, gospodarcze i karne.

Przygotowanie specjalistów w systemie wsparcia bezpieczeństwa publicznego, w tym: mediacje w sprawach karnych, cywilne negocjacje kryzysowe – debriefing, interwencja kryzysowa, konsultacje i dialog społeczny, ADR [alternatywne wobec sądu sposoby rozwiązywania konfliktów]. Uwaga. Studia kształcą dodatkowo kompetencje i umiejętności zawodów wpisanych do wykazu Ministra Pracy i Polityki Społecznej - tj. mediatorów sądowych oraz negocjatorów kryzysowych.

Kierownik: Jerzy Śliwa, mediator zawodowy, specjalista z zakresu mediacji gospodarczych i sporów zbiorowych, ukończył Helsińską Szkołę Praw i Wolności i Szkołę Mediacji Conflict Resolution & Research Institute, Washington DC. Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów oraz Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych, a także Polskiego Instytutu Negocjacji Sp. z o.o. Stowarzyszenia „Mosty Porozumienia”.


Rekrutuj: tel. 602 794 795

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:
05-200 Wołomin
ul. Laskowa 4

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt: 09.00 - 17.00
Sob. - Nd.: 08.00 - 18.00

ytfb

Dziekanat
Tel.: +48 22 787 40 44
Fax: +48 22 787 40 44
e-mail: sekretariat@fuaw.pl

Mgr Magdalena Zrelli
Tel.: 22 787 40 44
e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

FUAW © 2021 by MEG