Edukacja medialna z metodyką nauczania zdalnego

utworzone przez | lip 26, 2023

Absolwent specjalności uzyskuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne, łączące nauki humanistyczne i społeczne z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest to innowacyjna specjalność przygotowująca do zawodu metodyka i koordynatora kształcenia zdalnego oraz projektanta multimedialnych materiałów edukacyjnych.

Absolwent specjalności Edukacja medialna z metodyką nauczania zdalnego uzyskuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne, łączące nauki humanistyczne i społeczne z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest to innowacyjna specjalność przygotowująca do zawodu metodyka edukacji na odległość, projektanta multimedialnych materiałów edukacyjnych i metodyka kształcenia multimedialnego, pedagoga multimedialnego oraz metodyka ICT. Doskonała wiedza i przygotowanie z zakresu multimediów i ICT będzie atutem na dynamicznie rozwijającym się tradycyjnym i cyfrowym rynku pracy.

Na absolwenta oczekują atrakcyjne miejsca pracy w zawodach (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r.) m.in. takich, jak: metodyk edukacji na odległość (235103)., pedagog medialny (235108), dydaktyk aplikacji multimedialnych (235901), metodyk multimedialny (235104), specjalista ds. spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych (25), projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych (251302), projektant grafiki i multimediów (2166), nauczyciel na odległość (235907).

Czas trwania: 3 semestry (realizowane w czasie dwóch), zjazdy w soboty i niedziele co 2-3 tygodnie

Koszt studiów: 3500 zł + 200 zł (wpisowe)

Formularz aplikacji>

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA 

简体中文 ZH-CN English EN Polski PL Русский RU Türkçe TR Українська UK