Wykaz specjalności w ofercie FUAW

1. Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2. Wychowanie i opieka – guwernantka / guwerner

3. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori

4. Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i edukacja informatyczna

5. Oligofrenopedagogika z integracją sensoryczną

6. Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem obcym

7. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją i terapią osób z autyzmem

8. Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną

9. Resocjalizacja z socjoterapią

10.Resocjalizacja z kuratelą sądową

11.Negocjacje i mediacje biznesowe, sądowe i pozasądowe

12.Edukacja medialna z metodyką nauczania zdalnego

13.Edukacja medialna i profilaktyka zagrożeń cyberprzestrzeni

14.Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i uzależnień od mediów cyfrowych

15.Zarządzanie i Organizacja Ochroną Zdrowia

16.Doradztwo podatkowe

17.Współczesna rachunkowość w firmie

18.Handel zagraniczny

19.Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

20.Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w przedsiębiorstwach i administracji publicznej

21.Zarządzanie kulturą i opieka nad zabytkami

22.Zarządzanie zasobami ludzkimi

23.Organizacja i zarządzanie oświatą

24.Zarządzanie ochroną środowiska

25.Organizacja i zarządzanie w agrobiznesie

26.Logopedia ogólna i kliniczna

 

Każde studia podyplomowe możemy zorganizować specjalnie dla Twojej firmy w dogodnym
czasie i miejscu
.

Zapraszamy do kontaktu.

 


Rekrutuj: tel. 602 794 795

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:
05-200 Wołomin
ul. Laskowa 4

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt: 09.00 - 17.00
Sob. - Nd.: 08.00 - 18.00

ytfb

Dziekanat
Tel.: +48 22 787 40 44
Fax: +48 22 787 40 44
e-mail: sekretariat@fuaw.pl

Mgr Magdalena Zrelli
Tel.: 22 787 40 44
e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

FUAW © 2021 by MEG