Opis studiów

Rosnące zapotrzebowanie na polskim (i szerzej – europejskim) rynku pracy na specjalistów potrafiących poruszać się ze zrozumieniem w realiach rynków wschodnich, nawiązywać współpracę z partnerami z obszaru państw byłego Związku Radzieckiego i różnych regionów Azji nosi prawdopodobnie cechy długotrwałego trendu. Wymiana gospodarcza z krajami postradzieckimi i azjatyckimi stopniowo wzrasta, a wiele podmiotów planuje swój rozwój w oparciu o potrzebę ekspansji na rynkach wschodnich.

Tendencja wzrostowa polskiego eksportu widoczna jest przede wszystkim w relacjach z Federacją Rosyjską (niezależnie od istniejącego systemu sankcji gospodarczych, sprzedaż towarów polskich do Rosji zwiększyła się w 2019 roku o 11%), Drugim największym producentem towarów importowanych do Polski pozostają niezmiennie Chiny, do których również wzrasta eksport produktów polskiego przemysłu i rolnictwa. Powyższe trendy będą w najbliższym okresie wzmacniane inicjatywami integracyjnymi realizowanymi na obszarze eurazjatyckim (Eurazjatycka Unia Gospodarcza, inicjatywa „Jednego Pasa, Jednej Drogi”).

Działalność na rynkach wschodnich wiąże się z koniecznością kompleksowej znajomości realiów tego obszaru: politycznych, kulturowych, społecznych, prawnych i ekonomicznych. Wszelkie formy aktywności biznesowej wymagają orientacji w sieci istniejących powiązań i procedur decyzyjnych w systemach politycznych krajów Wschodu. Do uzyskania zdolności negocjacyjnych kluczowe jest zrozumienie odrębności kulturowych, a niekiedy cywilizacyjnych. Wiedza na temat profilu socjologicznego ludności w państwach interesującego nas obszaru radykalnie zwiększa szanse powodzenia planów działalności biznesowej na tym obszarze. Umiejętność poruszania się w ramach skomplikowanych, niejednokrotnie odmiennych od europejskich, systemów prawnych również stanowi warunek niezbędny do sprawnego rozstrzygania wątpliwości związanych z obrotem gospodarczym. Analiza systemów ekonomicznych i profilu gospodarczego państw postradzieckich i azjatyckich pomoże właściwie ukierunkować inicjatywy gospodarcze, wzmacniając szanse ich powodzenia.

Kompleksowość i złożoność problematyki skłania ku jej szerszemu, interdyscyplinarnemu ujęciu. Proponowane studia Rynki wschodnie obejmują przedmioty i problematykę zaliczaną do zakresu ekonomii, zarządzania, administracji, prawa, socjologii, politologii i kulturoznawstwa.

 

Profil absolwenta

Absolwent studiów Rynki wschodnie ma pozyskać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do pracy na następujących stanowiskach:

 • menedżer odpowiedzialny za rozwój i poszukiwanie nowych rynków;
 • pracownik działu eksportu / handlowego;
 • pracownik działu marketingu w firmach obecnych na rynkach wschodnich;
 • pracownik firmy transportowej / logistycznej funkcjonującej na obszarze rynków wschodnich;
 • doradca i konsultant biznesowy;
 • przedsiębiorca planujący poszerzenie rynków zbytu;
 • pracownik samorządowy odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe;
 • analityk rynków wschodnich;
 • dziennikarz.

 

Podstawowe przedmioty

Blok ekonomiczny

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze;
 • Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR;
 • Systemy gospodarcze wybranych państw azjatyckich;
 • Negocjacje i komunikowanie biznesowe na rynkach wschodnich;
 • Marketing i media społecznościowe na rynkach wschodnich;
 • Infrastruktura i transport na rynkach wschodnich;

 

Blok politologiczny

 • Międzynarodowe stosunki polityczne;
 • Systemy polityczne państw postradzieckich;
 • Systemy polityczne wybranych państw azjatyckich;
 • Historia najnowsza państw byłego ZSRR;
 • Transformacja ustrojowa państw poradzieckich;

 

Blok prawny

 • Prawo międzynarodowe publiczne;
 • Prawo międzynarodowe prywatne;
 • Prawo gospodarcze w wybranych krajach obszaru wschodniego;

 

Blok socjologiczny

 • Metodologia badań społecznych;
 • Ruchy społeczne w krajach byłego ZSRR i w wybranych krajach azjatyckich;
 • Stratyfikacja społeczna w państwach byłego ZSRR i wybranych krajach azjatyckich;
 • Tożsamości zbiorowe w państwach byłego ZSRR i wybranych krajach azjatyckich;

 

Blok administracja i zarządzanie

 • Zarządzanie projektami międzynarodowymi;
 • Modele zarządzania przedsiębiorstwem na rynkach wschodnich;
 • Rodzaje i struktura spółek na rynkach wschodnich;

 

Blok kulturoznawstwo

 • Religie obszaru postradzieckiego i wybranych krajów azjatyckich;
 • Cywilizacja rosyjska;
 • Cywilizacja chińska;
 • Cywilizacja islamska;
 • Etnologia krajów byłego ZSRR;
 • Etnologia Chin;

 

Blok językowy

 • Arabski;
 • Chiński;
 • Rosyjski.

 

Forma kształcenia

 • studia licencjackie niestacjonarne;
 • studium podyplomowe niestacjonarne.

 

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:
05-200 Wołomin
ul. Laskowa 4

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt: 09.00 - 17.00
Sob. - Nd.: 08.00 - 18.00

ytfb

Dziekanat
Tel.: +48 22 787 40 44
Fax: +48 22 787 40 44
e-mail: sekretariat@fuaw.pl

Mgr Magdalena Zrelli
Tel.: 22 787 40 44
e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

FUAW © 2022 by MEG