Komunikacja wizerunkowa

Opis studiów

Istotnym elementem działalności całego szeregu podmiotów gospodarczych (prywatnych i z udziałem Skarbu Państwa), jednostek administracji publicznej, sektora pozarządowego oraz wszelkich współczesnych instytucji o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym są działania z zakresu szeroko rozumianej komunikacji wizerunkowej. W związku z faktem, że przed absolwentami tego kierunku otwierają się szerokie perspektywy na rynku pracy – krajowym i zagranicznym – według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz firm rekrutujących pracowników znalazł się on wśród 10 najchętniej wybieranych przez zainteresowanych uzyskaniem wykształcenia wyższego.

Komunikacja wizerunkowa przechodzi obecnie przez fazę głębokiej transformacji związanej przede wszystkim z pojawieniem się i rozwojem nowych technologii. Jednocześnie jest dziedziną, w której szerokie zastosowanie mają najnowsze wyniki badań z dziedziny psychologii społecznej, socjologii i cybernetyki. Komunikacja wizerunkowa stanowi sferę, w której dokonuje się synteza tradycyjnych nauk społecznych z wiedzą o nowych technologiach i sposobach ich wykorzystania. Proponowany przez nas program studiów jest nowatorski pod wieloma względami, przede wszystkim oferuje multidyscyplinarne spojrzenie na współczesny PR i marketing, uzupełniając go o szereg zagadnień, których znaczenie zostało dostrzeżone dopiero w ostatnich latach. Jako część komunikacji wizerunkowej traktujemy m.in. proces budowania relacji ze strukturami administracji publicznej, komunikację na linii biznes – biznes oraz wykorzystanie przestrzeni informacyjnych nie będących do tej pory w obszarze zainteresowania specjalistów ds. PR.

Profil absolwenta

Absolwent studiów Komunikacja wizerunkowa ma pozyskać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do pracy na następujących stanowiskach:

- pracownik działów marketingu i PR firm;

- pracownik biur prasowych w urzędach administracji publicznej;

- rzecznik prasowy;

- doradca wizerunkowy;

- zarządzający marką;

- pracownik studiów reklamy i kształtowania wizerunku;

- specjalista ds. wizerunkowego zarządzania kryzysowego;

- pracownik sztabu kampanii społecznych i wyborczych;

- dziennikarz.

 

Podstawowe przedmioty

Blok medioznawczy

- System medialny RP;

- Rodzaje i gatunki dziennikarskie;

- Nowe media;

- Prawo prasowe;

Blok socjologiczy

- Teoria komunikacji;

- Komunikacja międzykulturowa;

- Metodologia badań społecznych;

- Socjologia Internetu;

- Podstawy public relations;

- Podstawy government relations;

Blok nowe technologie

- Web design;

- Media społecznościowe;

- Rodzaje kampanii w Internecie;

- Poszukiwanie informacji w Internecie;

Blok marketingowy

- Strategia zarządzania marką;

- Budowanie narracji - storytelling;

- Projektowanie usług;

- Projektowanie produktów;

- Reklama i komunikowanie marki;

- Kampanie społeczne;

- Marketing polityczny;

Przedmioty ogólne

- Podstawy socjologii;

- Filozofia;

- Zarządzanie.

 

Forma kształcenia

- studia licencjackie niestacjonarne;

- studium podyplomowe niestacjonarne.

 


Rekrutuj: tel. 602 794 795

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:
05-200 Wołomin
ul. Laskowa 4

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt: 09.00 - 17.00
Sob. - Nd.: 08.00 - 18.00

ytfb

Dziekanat
Tel.: +48 22 787 40 44
Fax: +48 22 787 40 44
e-mail: sekretariat@fuaw.pl

Mgr Magdalena Zrelli
Tel.: 22 787 40 44
e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

FUAW © 2022 by MEG