Opis studiów

Rosnące zapotrzebowanie na polskim (i szerzej – europejskim) rynku pracy na specjalistów potrafiących poruszać się ze zrozumieniem w realiach rynków wschodnich, nawiązywać współpracę z partnerami z obszaru państw byłego Związku Radzieckiego i różnych regionów Azji nosi prawdopodobnie cechy długotrwałego trendu. Wymiana gospodarcza z krajami postradzieckimi i azjatyckimi stopniowo wzrasta, a wiele podmiotów planuje swój rozwój w oparciu o potrzebę ekspansji na rynkach wschodnich.

Tendencja wzrostowa polskiego eksportu widoczna jest przede wszystkim w relacjach z Federacją Rosyjską (niezależnie od istniejącego systemu sankcji gospodarczych, sprzedaż towarów polskich do Rosji zwiększyła się w 2019 roku o 11%), Drugim największym producentem towarów importowanych do Polski pozostają niezmiennie Chiny, do których również wzrasta eksport produktów polskiego przemysłu i rolnictwa. Powyższe trendy będą w najbliższym okresie wzmacniane inicjatywami integracyjnymi realizowanymi na obszarze eurazjatyckim (Eurazjatycka Unia Gospodarcza, inicjatywa „Jednego Pasa, Jednej Drogi”).

Działalność na rynkach wschodnich wiąże się z koniecznością kompleksowej znajomości realiów tego obszaru: politycznych, kulturowych, społecznych, prawnych i ekonomicznych. Wszelkie formy aktywności biznesowej wymagają orientacji w sieci istniejących powiązań i procedur decyzyjnych w systemach politycznych krajów Wschodu. Do uzyskania zdolności negocjacyjnych kluczowe jest zrozumienie odrębności kulturowych, a niekiedy cywilizacyjnych. Wiedza na temat profilu socjologicznego ludności w państwach interesującego nas obszaru radykalnie zwiększa szanse powodzenia planów działalności biznesowej na tym obszarze. Umiejętność poruszania się w ramach skomplikowanych, niejednokrotnie odmiennych od europejskich, systemów prawnych również stanowi warunek niezbędny do sprawnego rozstrzygania wątpliwości związanych z obrotem gospodarczym. Analiza systemów ekonomicznych i profilu gospodarczego państw postradzieckich i azjatyckich pomoże właściwie ukierunkować inicjatywy gospodarcze, wzmacniając szanse ich powodzenia.

Kompleksowość i złożoność problematyki skłania ku jej szerszemu, interdyscyplinarnemu ujęciu. Proponowane studia Rynki wschodnie obejmują przedmioty i problematykę zaliczaną do zakresu ekonomii, zarządzania, administracji, prawa, socjologii, politologii i kulturoznawstwa.

 

Profil absolwenta

Absolwent studiów Rynki wschodnie ma pozyskać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do pracy na następujących stanowiskach:

 • menedżer odpowiedzialny za rozwój i poszukiwanie nowych rynków;
 • pracownik działu eksportu / handlowego;
 • pracownik działu marketingu w firmach obecnych na rynkach wschodnich;
 • pracownik firmy transportowej / logistycznej funkcjonującej na obszarze rynków wschodnich;
 • doradca i konsultant biznesowy;
 • przedsiębiorca planujący poszerzenie rynków zbytu;
 • pracownik samorządowy odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe;
 • analityk rynków wschodnich;
 • dziennikarz.

 

Podstawowe przedmioty

Blok ekonomiczny

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze;
 • Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR;
 • Systemy gospodarcze wybranych państw azjatyckich;
 • Negocjacje i komunikowanie biznesowe na rynkach wschodnich;
 • Marketing i media społecznościowe na rynkach wschodnich;
 • Infrastruktura i transport na rynkach wschodnich;

 

Blok politologiczny

 • Międzynarodowe stosunki polityczne;
 • Systemy polityczne państw postradzieckich;
 • Systemy polityczne wybranych państw azjatyckich;
 • Historia najnowsza państw byłego ZSRR;
 • Transformacja ustrojowa państw poradzieckich;

 

Blok prawny

 • Prawo międzynarodowe publiczne;
 • Prawo międzynarodowe prywatne;
 • Prawo gospodarcze w wybranych krajach obszaru wschodniego;

 

Blok socjologiczny

 • Metodologia badań społecznych;
 • Ruchy społeczne w krajach byłego ZSRR i w wybranych krajach azjatyckich;
 • Stratyfikacja społeczna w państwach byłego ZSRR i wybranych krajach azjatyckich;
 • Tożsamości zbiorowe w państwach byłego ZSRR i wybranych krajach azjatyckich;

 

Blok administracja i zarządzanie

 • Zarządzanie projektami międzynarodowymi;
 • Modele zarządzania przedsiębiorstwem na rynkach wschodnich;
 • Rodzaje i struktura spółek na rynkach wschodnich;

 

Blok kulturoznawstwo

 • Religie obszaru postradzieckiego i wybranych krajów azjatyckich;
 • Cywilizacja rosyjska;
 • Cywilizacja chińska;
 • Cywilizacja islamska;
 • Etnologia krajów byłego ZSRR;
 • Etnologia Chin;

 

Blok językowy

 • Arabski;
 • Chiński;
 • Rosyjski.

 

Forma kształcenia

 • studia licencjackie niestacjonarne;
 • studium podyplomowe niestacjonarne.

 

Kierunek: FILOLOGIA DUŃSKA
Rodzaj studiów: STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)
Tryb studiów: NIESTACJONARNY
Czas trwania studiów: 3 LATA (6 SEMESTRÓW)

Zakres zajęć obejmuje m.in. teorię języka, naukę gramatyki, translatoryki, lingwistyki. Ważnym aspektem studiów na filologii duńskiej jest poznanie kultury Danii. Studenci nabywają wiedzę o historii tego niewielkiego kraju, a także gromadzą informacje o jego literaturze, filmie, malarstwie, architekturze.

Studia na kierunku filologia duńska oferują wiele interesujących dróg rozwoju zawodowego. Neofilologie, do których zalicza się również filologia duńska, kształcą wyjątkowo pożądanych specjalistów, którzy znajdą zatrudnienie w biznesie, turystyce, mediach i dyplomacji. Absolwenci kierunku wiążą swoją przyszłość z instytucjami dyplomatycznymi utrzymującymi kontakt z Danią lub z instytucjami kultury, które działają międzynarodowo, nawiązując współpracę ze swoimi odpowiednikami w innych krajach. Filologowie duńscy znajdują zatrudnienie w mediach, redakcjach i instytucjach kultury, pełniąc rolę specjalistów z zakresu skandynawistyki lub tłumaczów.

Filologia duńska to kierunek atrakcyjny, dający duże możliwości rozwoju, poszerzający umiejętności. Na tym kierunku największy nacisk kładzie się na praktyczną naukę języka duńskiego. Kształtowanie tej umiejętności odbywa się pod okiem doświadczonych nauczycieli akademickich. Ważnym aspektem studiów na filologii duńskiej jest poznanie kultury Danii. Studenci nabywają wiedzę o historii tego niewielkiego kraju, a także gromadzą informacje o jego literaturze, filmie, malarstwie, architekturze. Z całego konglomeratu dyscyplin humanistyczno-społecznych oferowanych na filologii duńskiej wyłania się obraz kraju, który warto poznać nie tylko w teorii, ale również w praktyce.

Studia na kierunku filologia duńska oferują wiele interesujących dróg rozwoju zawodowego. Neofilologie, do których zalicza się również filologia duńska, kształcą wyjątkowo pożądanych specjalistów, którzy znajdą zatrudnienie w biznesie, turystyce, mediach i dyplomacji. Absolwenci kierunku wiążą swoją przyszłość z instytucjami dyplomatycznymi utrzymującymi kontakt z Danią lub z instytucjami kultury, które działają międzynarodowo, nawiązując współpracę ze swoimi odpowiednikami w innych krajach. Filologowie duńscy znajdują zatrudnienie w mediach, redakcjach i instytucjach kultury, pełniąc rolę specjalistów z zakresu skandynawistyki lub tłumaczów.

Studia na kierunku filologia norweska umożliwiają zdobycie kompetencji językowych w zakresie języka norweskiego.

Ponadto studenci uczą się języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego .Podczas studiów zostają oni wyposażeni także w wiedzę dotyczącą literatury, kultury i historii Skandynawii.

Absolwent filologii norweskiej może podjąć pracę w charakterze nauczyciela języka norweskiego lub tłumacza, a także znaleźć zatrudnienie w firmach skandynawskich działających na rynku polskim, w firmach polskich na rynku skandynawskim, firmach outsourcingowych, biurach tłumaczeń, wydawnictwach, mediach, placówkach kulturalnych i edukacyjnych, szkołach językowych, ośrodkach badawczych zajmujących się problematyką regionu Morza Bałtyckiego. Pracują także jako organizatorzy życia kulturalnego, eksperci medialni, polityczni bądź specjaliści w branży turystycznej.

Kierunek: FILOLOGIA

Specjalność: FILOLOGIA NORWESKA

Przygotowanie do zawodów: TŁUMACZ, NAUCZYCIEL JĘZYKÓW OBCYCH

Rodzaj studiów: STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Tryb studiów: NIESTACJONARNY

Czas trwania studiów: 3 LATA (6 SEMESTRÓW)

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach skandynawskich działających na rynku polskim, w firmach polskich na rynku skandynawskim, biurach tłumaczeń, mediach, placówkach kulturalnych i edukacyjnych, szkołach językowych, placówkach dyplomatycznych oraz mediach. Osoby, które ukończyły filologię norweską są bardzo pożądani na rynku pracy.

Opłaty:

2000zł za semestr

Plan zajęć filologia norweska 2018-19 lato

Plan zajęć filologia norweska 2018-19 zima


Rekrutuj: tel. 602 794 795

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:
05-200 Wołomin
ul. Laskowa 4

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt: 09.00 - 17.00
Sob. - Nd.: 08.00 - 18.00

ytfb

Dziekanat
Tel.: +48 22 787 40 44
Fax: +48 22 787 40 44
e-mail: sekretariat@fuaw.pl

Mgr Magdalena Zrelli
Tel.: 22 787 40 44
e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

FUAW © 2022 by MEG