Fundacja Al-Farabi założona została w roku 2009 z inicjatywy środowiska akademickiego WSWMiR im. Z. Glogera z siedzibą w Wołominie oraz pracowników Ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej w Warszawie. Celem Fundacji jest wspieranie ponadnarodowych inicjatyw edukacyjnych w różnych formach, takich jak stypendia dla studentów oraz nauczycieli akademickich, wspieranie wymiany akademickiej pomiedzy uczelniami Polskimi, a uczelniami z krajów Maghrebu, Bliskiego Wschodu oraz Rosji. Prezesem Fundacji Al-Farabi jest mgr inż. Jamil Absi – doktorant Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej w Warszawie.

Fundacja Al- Farabi zajmuje się również monitorowaniem i przeciwdziałaniem wszelkim formom dyskryminacji na tle religijnym i narodowościowym.

Kontakt :


ul. Laskowa 4
05-200 Wołomin
Tel.fax/ +48 22 787 40 44
NIP: 7010240206
REGON: 142344695
KRS: 0000352603


Rekrutuj: tel. 602 794 795

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:
05-200 Wołomin
ul. Laskowa 4

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt: 09.00 - 17.00
Sob. - Nd.: 08.00 - 18.00

ytfb

Dziekanat
Tel.: +48 22 787 40 44
Fax: +48 22 787 40 44
e-mail: sekretariat@fuaw.pl

Mgr Magdalena Zrelli
Tel.: 22 787 40 44
e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

FUAW © 2021 by MEG