Kierunek: FILOLOGIA

Specjalność: FILOLOGIA TURECKA

Przygotowanie do zawodów: TŁUMACZ, NAUCZYCIEL JĘZYKÓW OBCYCH

Rodzaj studiów: STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Tryb studiów: NIESTACJONARNY

Czas trwania studiów: 3 LATA (6 SEMESTRÓW)

Opłata za rok nauki na studiach: 4 500 zł.

Realizowane przedmioty kierunkowe:

  • Wstęp do językoznawstwa
  • Wstęp do literaturoznawstwa
  • Historia literatury tureckiej
  • Historia Turcji
  • Kultura turecka
  • Gramatyka historyczna j. tureckiego
  • Gramatyka kontrastywna
  • Gramatyka opisowa j. tureckiego
  • Praktyczna nauka j. tureckiego

Poznaj język i kulturę Turcji jedynego kraju, który nie uznał rozbiorów Polski. Przez długi czas Turcy byli jedynymi naszymi przyjaciółmi a w Polskiej osadzie Adampol na terenie Imperium Osmańskiego, znajdowali schronienie uczestnicy Polskich zrywów narodowych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent dzięki opanowaniu języka tureckiego będzie mógł podjąć pracę w instytucjach kulturalnych, redakcjach i wydawnictwach, turystyce, przedsiębiorstwach i korporacjach działających na terenie Turcji i krajów sąsiednich , placówkach dyplomatycznych oraz biurach tłumaczeń. Znajdzie zatrudnienie także jako nauczyciel czy korespondent zagraniczny. Obecny rozwój kontaktów polityczno- gospodarczych z Turcją spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na specjalistów z języka i kultury Turcji.

Zapisz się teraz: tel. 602 794 795

 

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:
05-200 Wołomin
ul. Laskowa 4

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt: 09.00 - 17.00
Sob. - Nd.: 08.00 - 18.00

ytfb

Dziekanat
Tel.: +48 22 787 40 44
Fax: +48 22 787 40 44
e-mail: sekretariat@fuaw.pl

Mgr Magdalena Zrelli
Tel.: 22 787 40 44
e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

FUAW © 2022 by MEG