Formularz aplikacji FUAW

Pobierz plik

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe 2023/24

Pobierz plik

REGULAMIN STUDIÓW

Pobierz plik

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom

Pobierz plik

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi

Pobierz plik

statut wwsns

Pobierz plik

strategia WSNPiA

Pobierz plik

WSNPIA regulamin studiów

Pobierz plik

WSNPiA świadczenia

Pobierz plik

wsnpia uchwala

Pobierz plik

zarządzania prawami autorskimi WSNPiA

Pobierz plik

Dziennik praktyk

Pobierz plik

opłaty

Pobierz plik

Porozumienie o prowadzeniu praktyki zawodowej studenta

Pobierz plik

Regulamin ibr WSNPiA

Pobierz plik

Regulamin kontroli praktyk

Pobierz plik

Regulamin nr 1

Pobierz plik

regulamin WSWMiR

Pobierz plik

SKIEROWANIE NA PRAKTYK

Pobierz plik

Strategia rozwoju WSWMiR

Pobierz plik

Podanie o przyjęcie na studia licencjackie

Pobierz plik

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe

Pobierz plik

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Pobierz plik

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Pobierz plik

Wniosek o przyznanie zapomogi

Pobierz plik

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Pobierz plik

Podanie o zwrot nadpłaty

Pobierz plik

Podanie o wpis warunkowy

Pobierz plik

Podanie o urlop dziekański

Pobierz plik

Podanie upoważnienie do odbioru dokumentów

Pobierz plik

Podanie rezygnacja z nauki i skreślenie z listy studentów

Pobierz plik

Podanie ponowne przyjęcie na studia

Pobierz plik

Podanie ogólne

Pobierz plik

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji / Oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej.

Pobierz plik

Podanie o przyjęcie na studia wyższe WSWMiR

Pobierz plik

Oświadczenie numer konta

Pobierz plik

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów

Pobierz plik
简体中文 ZH-CN English EN Polski PL Русский RU Türkçe TR Українська UK