• Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi – jak przeprowadzić organizację przez trudny czas

Dla osób zajmujących się w swojej pracy lub planujących w przyszłości zająć się rozwiązywaniem różnorodnych sytuacji kryzysowych, które wpływają negatywnie na funkcjonowanie organizacji. W toku studiów porusza się m.in.: problematykę utrzymania ciągłości działania, zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Kierownik: dr Grzegorz Abgarowicz, adiunkt Zakładu Polityki Bezpieczeństwa w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracownik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Autor publikacji naukowych, koordynator projektów badawczych m. in. z zakresu ochrony ludności (Anvil – Analysis of civil security systems in Europe, 7PR KE), metodyki oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP.

 

 

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:

05-200 Wołomin

ul. Laskowa 4

REGON: 200024537

NIP: 5432095607

 

Godziny otwarcia:

Pon. - Pt : 09.00 - 17.00

Sob. - 09.00 - 16.00

Dziekanat

Tel.: + 48 22 787 40 44

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: sekretariat@fuaw.pl


Mgr Magdalena Zrelli 

Tel.: + 48 22 787 40 44

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

sekretariat@fuaw.pl


Mgr Aleksander Sodomora 

Tel.: 22 787 40 44, 602 794 795

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: aleksander@fuaw.pl

sekretariat@fuaw.pl

© 2018