Wykaz specjalności w ofercie FUAW

1. Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2. Wychowanie i opieka – guwernantka / guwerner

3. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori

4. Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i edukacja informatyczna

5. Oligofrenopedagogika z integracją sensoryczną

6. Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem obcym

7. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją i terapią osób z autyzmem

8. Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną

9. Resocjalizacja z socjoterapią

10.Resocjalizacja z kuratelą sądową

11.Negocjacje i mediacje biznesowe, sądowe i pozasądowe

12.Edukacja medialna z metodyką nauczania zdalnego

13.Edukacja medialna i profilaktyka zagrożeń cyberprzestrzeni

14.Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i uzależnień od mediów cyfrowych

15.Zarządzanie i Organizacja Ochroną Zdrowia

16.Doradztwo podatkowe

17.Współczesna rachunkowość w firmie

18.Handel zagraniczny

19.Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

20.Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w przedsiębiorstwach i administracji publicznej

21.Zarządzanie kulturą i opieka nad zabytkami

22.Zarządzanie zasobami ludzkimi

23.Organizacja i zarządzanie oświatą

24.Zarządzanie ochroną środowiska

25.Organizacja i zarządzanie w agrobiznesie

26.Logopedia ogólna i kliniczna

 

Każde studia podyplomowe możemy zorganizować specjalnie dla Twojej firmy w dogodnym
czasie i miejscu
.

Zapraszamy do kontaktu.

Tel. 507 442 085

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania czarna wstążeczka żałobna

 

Głęboko zasmuceni żegnamy

Marka Wysockiego

 wykładowcę Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z Glogera w Wołominie

wspaniałego Człowieka i Przyjaciela.

Rodzinie i Najbliższym

składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Janusz Kowalski – Rektor 

Radosław Zagórski – Prorektor 

Wykładowcy i pracownicy

Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z Glogera w Wołominie

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:

05-200 Wołomin

ul. Laskowa 4

REGON: 200024537

NIP: 5432095607

 

Godziny otwarcia:

Pon. - Pt : 08.00 - 17.00

Sob. - 09.00 - 16.00

Dziekanat

Mgr Magdalena Zrelli 

Tel.: + 48 22 787 40 44

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

sekretariat@fuaw.pl


Mgr Aleksander Sodomora 

Tel.: 22 787 40 44, 602 794 795

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: aleksander@fuaw.pl

sekretariat@fuaw.pl

 

Dział Administracji

Mgr Robert Wilczek

Dyrektor Administracyjny

Telefon: + 48 507 442 085

e-mail: robert.wilczek@fuaw.pl

© 2017