Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej (FUAW) zostala utworzona 1 października 2012 r. w wyniku porozumienia pomiędzy WSWMiR a Prywatną Wyższą Szkołą Zawodową w Giżycku. Prezydentem FUAW kadencji 2012 -2016 jest Rektor WSWMiR prof Janusz Kowalski.

FUAW skupia autonomiczne niepubliczne uczelnie z terenu Aglomeracji Warszawskiej, Pomorza oraz Podkarpacia. Celem Federacji jest zwiększenie potencjału naukowo- dydaktycznego szkół wyższych wchodzących w jej skład, a także wspólne działania marketingowe promujące ofertę edukacyjną jednostek wchodzących w skład Federacji.

Federacja hołduje zasadzie poszanowania autonomii uczelni członkowskich. W kwietniu 2015 r. Federacja wystąpiła z wnioskiem o rejestarcję FUAW jako pierwszego w Polsce związku uczelni niepublicznych. Zadaniem Federacji jest również działaność międzynarodowa, której przejawem jest współpraca z ośrodkami akademickimi na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem uczelni z terenu byłego Związku Radzieckiego oraz krajów Bliskiego Wschodu i Maghrebu. Formuła federacji uczelni, która stanowi klaster edukacyjny, sprzyjać ma również pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na działania rozwojowe.

Forma organizacyjna FUAW ułatwia finansowanie i rozwój określonego profilu naukowego poszczególnych uczelni członkowskich oraz racjonalizację wydatków na administrację, marketing i reklamę. Efektem tak przyjętej struktury organizacyjnej jest m.in. utworzenie Centralnego Archiwum Akt, gdzie przechowywane są akta studenckie i osobowe wszystkich uczelni członkowskich i jednostek uczelnianych Federacji. Nadzór nad archiwzacją akt pełnią archiwści z wieloletnim doświadczeniem.

Związek nasz zaprasza wszystkie inne szkoły wyższe do przyłączania się do FUAW. Chcemy, aby nasza Federacja wspólnie z Konferencją Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) stanowiła silną reprezentację naszego środowiska, reprezentację, która będzie przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji niepublicznego szkolnictwa wyższego.

Dla władz uczelni wchodzacych w sklad Federacji istotne jest rozwijanie profilu praktycznego na prowadzonych kierunkach studiów. Dla naszych uczelni duże znaczenie ma współpraca ze środowiskiem samorządowym, gospodarczym i biznesowym, a także rozwijanie studenckiej przedsiebiorczości, która ma wyposażyć absolwentów w praktyczne umiejetności biznesowe konieczne w skutecznym zarządzaniu własną karierą zawodową.
W ramach FUAW , oprócz zrzeszonych uczelni niepublicznych, działają takżę nastepujace jednostki uczelniane:
- Międzynarodowa Szkoła Integracji Kultur z siedzibą w Wólce Kosowskiej,
- Szkoła Policealna GSW z siedzibą w Grudziądzu.

W skład FUAW wchodzą następujące uczelnie:

RADA FEDERACJI UCZELNI AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

Skład osobowy Rady:


Rektor Wyższej Szkoły Wspólpracy Międzynarodowej i Regionalnej im Z. Glogera
prof. nadzw. dr Janusz Kowalski

Rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli
dr Ewa Kosak

Rektor Szkoły Głównej Politechnicznej z siedzibą w Nowym Sączu
prof. nadzw. dr inż. Sameer Ayyoub

Rektor Wyższej Szkoły Nauk Prawnych i Administarcji im. L. Petrażyckiego
dr Ryszard Ślązak

Rektor Uczelni im. Edwarda Herzberga z siedzibą w Grudziądzu
dr Jan Bil

Rektor Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”
dr Marcin Pilarski

Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „Oeconomicus”
dr Edward Karasiński

Prorektor Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z. Glogera
mgr Radosław Barwin Zagórski

Prezes Fundacji Al Farabi
mgr Jamil Absi

Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej FUAW i Międzyuczelnianego Centrum Języków Obcych
mgr Agnieszka Raczko

Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Integracji Kultur
Mengliang Wang

Przewodniczący Samorządu Studenckiego Federacji Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Przedstawiciel Nauczycieli Akademickich
mgr Fabian Pawlak

 

Znalezione obrazy dla zapytania czarna wstążeczka żałobna

 

Głęboko zasmuceni żegnamy

Marka Wysockiego

 wykładowcę Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z Glogera w Wołominie

wspaniałego Człowieka i Przyjaciela.

Rodzinie i Najbliższym

składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Janusz Kowalski – Rektor 

Radosław Zagórski – Prorektor 

Wykładowcy i pracownicy

Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z Glogera w Wołominie

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:

05-200 Wołomin

ul. Laskowa 4

REGON: 200024537

NIP: 5432095607

 

Godziny otwarcia:

Pon. - Pt : 08.00 - 17.00

Sob. - 09.00 - 16.00

Dziekanat

Mgr Magdalena Zrelli 

Tel.: + 48 22 787 40 44

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

sekretariat@fuaw.pl


Mgr Aleksander Sodomora 

Tel.: 22 787 40 44, 602 794 795

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: aleksander@fuaw.pl

sekretariat@fuaw.pl

 

Dział Administracji

Mgr Robert Wilczek

Dyrektor Administracyjny

Telefon: + 48 507 442 085

e-mail: robert.wilczek@fuaw.pl

© 2017