Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN


Specjalności:
1. Inżynieria produkcji
2. Inżynieria środowiska pracy
3. Systemy i urządzenia mechatroniczne
4. Zarządzanie przedsiębiorstwem i Inżynieria procesów produkcyjnych
5. Maszyny robocze
6. Energetyka cieplna i odnawialne źródła energii
7. Logistyka produkcji
8. Systemy maszyn i urządzenia energetyczne
9. Mechatronika samochodowa

Rodzaj studiów: studia I stopnia (inżynierskie)

Tryb studiów: niestacjonarny

Czas trwania studiów: 4 lata

Opłata za rok nauki na studiach wynosi 3800 zł.


Oferta Edukacyjna - Studia Pierwszego Stopnia
Kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN prowadzony jest według takich zasad, aby uzyskane podstawy szeroko pojętej wiedzy technicznej w powiązaniu z wiedzą ekonomiczną umożliwiły absolwentowi rozwiązywanie problemów: projektowo - konstrukcyjnych, produkcyjnych i eksploatacyjnych oraz kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi. Studia przygotowują absolwenta do użytkowania i posługiwania się sprzętem komputerowym oraz dobrą znajomością przynajmniej jednego języka obcego pozwalającego mu na swobodne korzystanie z literatury obcojęzycznej. Duży zasób wiedzy podstawowej pozwoli mu na łatwe dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku.
Przekazywana na studiach wiedza ukierunkowana jest nie tylko na wewnętrzne funkcje projektowania procesów produkcyjnych, sterowania i zarządzania przedsiębiorstwem, lecz uwzględnia także otoczenie marketingowe tego systemu, w celu zapewnienia najkorzystniejszego dostosowania zakładu do zmieniających się wymagań rynkowych. Dzięki temu absolwent będzie przygotowany do pracy w wielkich zespołach przemysłowych oraz małych przedsiębiorstwach, a także może prowadzić własny warsztat lub fabrykę.

Studia inżynierskie stanowią pierwszy stopień kształcenia i po ich ukończeniu absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach magisterskich lub podyplomowych.


Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

Szkoła prowadzi kształcenie na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN w dziewięciu specjalnościach.

PROFIL ZAWODOWY ABSOLWENTA

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów w zakresie szeroko rozumianej mechaniki i budowy maszyn, która ta dyscyplina obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, projektowania, technik i metod wytwarzania oraz obsługi i naprawy maszyn i urządzeń.

Absolwent po ukończeniu studiów będzie przygotowany do:
• pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, urządzeń i pojazdów;
• pracy w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych;
• pracy w jednostkach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych;
• pracy w przedsiębiorstwach branży energetycznej;
• pracy w jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych;
• pracy w jednostkach konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej


INFORMACJA O PRZEBIEGU STUDIÓW NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Studia trwają siedem semestrów w czasie, których przez pięć semestrów są realizowane przedmioty wspólne dla wszystkich studentów. Na semestrze szóstym i siódmym wspólny program nauczania jest poszerzony o przedmioty właściwe dla danej specjalności. Ostatecznego wyboru preferowanej specjalności dokonuje student pod koniec piątego semestru. Decyzję o uruchomieniu danej specjalności dokonuje Dziekan Wydziału, po dokonaniu analizy preferencji studentów.


PRZEDMIOTY KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

Przedmioty wykształcenia ogólnego

 • Język obcy - angielski, lub niemiecki.
 • Socjologia.
 • Elementy prawa pracy i BHP.
 • Ekonomia i podstawy finansów.
 • Komunikacja interpersonalna i zarządzanie personelem.

Przedmioty podstawowe

 • Matematyka.
 • Fizyka zjawisk.
 • Fizyka ciała stałego, cieczy i gazów.
 • Mechanika techniczna.
 • Drgania mechaniczne.
 • Teoria mechanizmów i maszyn.
 • Termodynamika.
 • Chemia.
 • Podstawy ergonomii.
 • Ekologia i inżynieria środowiska.
 • Zarządzanie jakością.
 • Elektronika i elektronika.
 • Podstawy marketingu.
 • Logistyka.
 • Elementy teorii i techniki systemów.
 • Podstawy informatyki, budowa, użytkowanie i programowanie komputerów, internet.
 • Komputerowa symulacja i programowanie obliczeń inżynierskich.
 • Ochrona własności intelektualnej.

Przedmioty kierunkowe

 • Wprowadzenie do metod realizacji.
 • Materiałoznawstwo z obróbką cieplną.
 • Wytrzymałość materiałów.
 • Zapis konstrukcji z grafiką inżynierską.
 • Podstawy konstrukcji maszyn.
 • Podstawy hydrauliki i pneumatyki.
 • Podstawy automatyki.
 • Podstawy robotyki.
 • Metrologia.
 • Odlewnictwo i obróbka plastyczna i spawalnictwo.
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych.
 • Obróbka skrawaniem i erozyjna.
 • Obrabiarki i systemy produkcyjne.
 • Technologia maszyn.
 • Projektowanie i automatyzacja procesów produkcyjnych.
 • Projektowanie maszyn i urządzeń technologicznych.
 • Organizacja i zarządzanie.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach i organizacjach, w których wytwarza się, eksploatuje, serwisuje i sprzedaje lub wynajmuje maszyny i urządzenia. Jest też przygotowany do pracy przy projektowaniu maszyn i technologii. Absolwenci mogą podjąć pracę w przemyśle motoryzacyjnym (np. Volkswagen, MAN, Solaris), maszynowym (JAFO, FAMOT, H. Cegielski), oraz innego typu, tam gdzie potrzebna jest wiedza inżyniera konstruktora lub technologa. Na rynku pracy jest bardzo duże zainteresowanie osobami, które ukończyły ten kierunek.


Rekrutuj: tel. 602 794 795

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:
05-200 Wołomin
ul. Laskowa 4

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt: 09.00 - 17.00
Sob. - Nd.: 08.00 - 18.00

ytfb

Dziekanat
Tel.: +48 22 787 40 44
Fax: +48 22 787 40 44
e-mail: sekretariat@fuaw.pl

Mgr Magdalena Zrelli
Tel.: 22 787 40 44
e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

FUAW © 2020 by MEG