Kierunek: FILOLOGIA

Specjalność: FILOLOGIA SZWEDZKA

Przygotowanie do zawodów: TŁUMACZ, NAUCZYCIEL JĘZYKÓW OBCYCH

Rodzaj studiów: STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Tryb studiów: NIESTACJONARNY

Czas trwania studiów: 3 LATA (6 SEMESTRÓW)

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Osoba, która ukończyła kierunek filologia szwedzka będzie mogła podjąć pracę jako pracownik placówek dyplomatycznych zogniskowanych na współpracy Polska-Szwecja, tłumacz literatury szwedzkiej , pracownik wydawnictwa lub redakcji, pracownik przedsiębiorstw nastawionych na współpracę z krajami skandynawskimi, nauczyciel języka szwedzkiego, animator kulturalny, pracownik instytucji kulturalnych, dyplomatycznych a także pracownik jednostek administracji centralnej oraz samorządowej.

 

 

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:

05-200 Wołomin

ul. Laskowa 4

REGON: 200024537

NIP: 5432095607

 

Godziny otwarcia:

Pon. - Pt : 09.00 - 17.00

Sob. - 09.00 - 16.00

Dziekanat

Tel.: + 48 22 787 40 44

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: sekretariat@fuaw.pl


Mgr Magdalena Zrelli 

Tel.: + 48 22 787 40 44

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

sekretariat@fuaw.pl


Mgr Aleksander Sodomora 

Tel.: 22 787 40 44, 602 794 795

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: aleksander@fuaw.pl

sekretariat@fuaw.pl

© 2018