Kierunek: FILOLOGIA

Specjalność: FILOLOGIA ROSYJSKA

Przygotowanie do zawodów: TŁUMACZ, NAUCZYCIEL JĘZYKÓW OBCYCH

Rodzaj studiów: STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Tryb studiów: NIESTACJONARNY

Czas trwania studiów: 3 LATA (6 SEMESTRÓW)

Opłata za rok nauki na studiach: 3800 zł.

Realizowane przedmioty kierunkowe:

  • Wstęp do językoznawstwa
  • Wstęp do literaturoznawstwa
  • Historia literatury rosyjskiej
  • Historia Rosji
  • Kultura rosyjska
  • Gramatyka historyczna j. rosyjskiego
  • Gramatyka kontrastywna
  • Gramatyka opisowa j. rosyjskiego
  • Praktyczna nauka j. rosyjskiego

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent dzięki opanowaniu języka rosyjskiego będzie mógł podjąć pracę w instytucjach kulturalnych, redakcjach i wydawnictwach, turystyce, przedsiębiorstwach i korporacjach działających na terenie Rosji i krajów sąsiednich , placówkach dyplomatycznych oraz biurach tłumaczeń. Znajdzie zatrudnienie także jako nauczyciel czy korespondent zagraniczny.

 

 

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:

05-200 Wołomin

ul. Laskowa 4

REGON: 200024537

NIP: 5432095607

 

Godziny otwarcia:

Pon. - Pt : 09.00 - 17.00

Sob. - 09.00 - 16.00

Dziekanat

Tel.: + 48 22 787 40 44

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: sekretariat@fuaw.pl


Mgr Magdalena Zrelli 

Tel.: + 48 22 787 40 44

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

sekretariat@fuaw.pl


Mgr Aleksander Sodomora 

Tel.: 22 787 40 44, 602 794 795

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: aleksander@fuaw.pl

sekretariat@fuaw.pl

© 2018