Kierunek: ARABISTYKA
Rodzaj studiów: STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)
Tryb studiów: NIESTACJONARNY
Czas trwania studiów: 3 LATA

Atuty kierunku:
* WSWMiR jest jedną z nielicznych uczelni niepublicznych w województwie mazowieckim, gdzie możesz studiować arabistykę
* uzyskasz wszechstronną wiedzę w zakresie języka arabskiego w mowie i piśmie oraz fundamentalne wiadomości z zakresu historii i kultury krajów arabskich, co jest atutem w komunikacji i wymianie międzynarodowej
* uzyskasz gruntowną wiedzę literaturoznawczo-kulturoznawczą i językoznawczo-metodyczną oraz wiadomości i umiejętności dydaktyczne
* poza uzyskaniem wiedzy w formie wykładu, zdobędziesz umiejętności jej stosowania w konkretnych sytuacjach poprzez różnorodne ćwiczenia
* wiedzę udostępnią ci doświadczeni wykładowcy oraz młodzi i twórczy arabiści-językoznawcy

Specjalności:
* nauczyciel języków obcych - przygotowuje cię od strony teoretycznej oraz praktycznej do pracy na stanowisku nauczyciela języka arabskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Zdobędziesz wiedzę, jak wykorzystywać techniki informacji w edukacji.

* tłumacz - przygotowuje cię do wykonywania zawodu tłumacza. Stanowi wprowadzenie do podjęcia studiów podyplomowych w zakresie tłumaczeń.

Treści kształcenia:
• podstawy gramatyki arabskiej
• gramatyka opisowa języka arabskiego
• językoznawstwo
• kultura języka arabskiego
• historia języka arabskiego
• arabska literatura współczesna
• lektura tekstów arabskich

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ARABISTYKĘ?
Popularność ARABISTYKI wynika przede wszystkim z wielkiej i ciągle wzrastającej rangi krajów Bliskiego Wschodu we współczesnym świecie. Duży nacisk na tym kierunku kładziony jest na nauczanie języka arabskiego w stopniu umożliwiającym zarówno korzystanie z tekstów literackich, jak i praktyczną komunikację językową. Dzięki studiom na kierunku arabistyka, będziesz miał szansę zdobyć wiedzę z zakresu literatury, kultury oraz historii krajów arabskich.
Perspektywy zawodowe:
Absolwenci arabistyki mogą podjąć pracę przede wszystkim w: firmach i instytucjach utrzymujących kontakty z krajami arabskimi. Mogą też liczyć na zatrudnienie na stanowisku tłumacza lub nauczyciela języka arabskiego. Ponadto, absolwenci arabistyki są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju oraz za zagranicą.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent reprezentując wysoki poziom znajomości języka i kultury krajów arabskich jest przygotowany do pracy w: instytucjach upowszechniania kultury oraz w administracji publicznej, przedsiębiorstwach handlowych związanych z krajami arabskimi, szkołach oraz na uczelniach wyższych, jako lektor języka arabskiego, pracownik w redakcjach czasopism oraz pracownik w biurze tłumaczeń. Na rynku pracy jest bardzo duże zainteresowanie absolwentami arabistyki.

 

 

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:

05-200 Wołomin

ul. Laskowa 4

REGON: 200024537

NIP: 5432095607

 

Godziny otwarcia:

Pon. - Pt : 09.00 - 17.00

Sob. - 09.00 - 16.00

Dziekanat

Tel.: + 48 22 787 40 44

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: sekretariat@fuaw.pl


Mgr Magdalena Zrelli 

Tel.: + 48 22 787 40 44

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

sekretariat@fuaw.pl


Mgr Aleksander Sodomora 

Tel.: 22 787 40 44, 602 794 795

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: aleksander@fuaw.pl

sekretariat@fuaw.pl

© 2018