Kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA
Przygotowanie do zawodów: TŁUMACZ, NAUCZYCIEL JĘZYKÓW OBCYCH
Rodzaj studiów: STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Tryb studiów: NIESTACJONARNY
Czas trwania studiów: 3 LATA (6 SEMESTRÓW)

Opłata za rok nauki na studiach: 3800 zł.

Sylwetka absolwenta kierunku filologia ANGIELSKA:
Absolwent posiada poziom biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie języka angielskiego, arabskiego bądź włoskiego, posiada wiedzę z historii literatury, językoznawstwa i nauk pomocniczych oraz przedmiotów specjalistycznych.
Absolwent specjalizacji nauczycielskiej jest wykwalifikowanym nauczycielem języka obcego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
Absolwent specjalizacji tłumaczeniowej posiada umiejętność przekładu tekstu oraz wypowiedzi ustnych, niezbędną w pracy tłumacza, posiada umiejętności redakcyjne i stylistyczne potrzebne podczas tłumaczenia różnorodnych tekstów.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Uzyskane kwalifikacje pozwolą absolwentom zajmować stanowiska: nauczyciela języka angielskiego (przy wyborze specjalizacji nauczycielskiej), tłumacza, tłumacza publicznego lub tłumacza przysięgłego po spełnieniu wymogów określonych ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, pracownika wydawnictw obcojęzycznych , pracownika instytucji kulturalnych, pracownika uczelni wyższych i instytucji badawczych, pracownika sektora usług wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego (np. w branży turystycznej).

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:

05-200 Wołomin

ul. Laskowa 4

REGON: 200024537

NIP: 5432095607

 

Godziny otwarcia:

Pon. - Pt : 09.00 - 17.00

Sob. - 09.00 - 16.00

Dziekanat

Tel.: + 48 22 787 40 44

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: sekretariat@fuaw.pl


Mgr Magdalena Zrelli 

Tel.: + 48 22 787 40 44

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

sekretariat@fuaw.pl


Mgr Aleksander Sodomora 

Tel.: 22 787 40 44, 602 794 795

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: aleksander@fuaw.pl

sekretariat@fuaw.pl

© 2018