Kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA
Przygotowanie do zawodów: TŁUMACZ, NAUCZYCIEL JĘZYKÓW OBCYCH
Rodzaj studiów: STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Tryb studiów: NIESTACJONARNY
Czas trwania studiów: 3 LATA (6 SEMESTRÓW)

Opłata za rok nauki na studiach: 3800 zł.

 

Sylwetka absolwenta kierunku filologia ANGIELSKA:
Absolwent posiada poziom biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie języka angielskiego, arabskiego bądź włoskiego, posiada wiedzę z historii literatury, językoznawstwa i nauk pomocniczych oraz przedmiotów specjalistycznych.
Absolwent specjalizacji nauczycielskiej jest wykwalifikowanym nauczycielem języka obcego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
Absolwent specjalizacji tłumaczeniowej posiada umiejętność przekładu tekstu oraz wypowiedzi ustnych, niezbędną w pracy tłumacza, posiada umiejętności redakcyjne i stylistyczne potrzebne podczas tłumaczenia różnorodnych tekstów.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania czarna wstążeczka żałobna

 

Głęboko zasmuceni żegnamy

Marka Wysockiego

 wykładowcę Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z Glogera w Wołominie

wspaniałego Człowieka i Przyjaciela.

Rodzinie i Najbliższym

składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Janusz Kowalski – Rektor 

Radosław Zagórski – Prorektor 

Wykładowcy i pracownicy

Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z Glogera w Wołominie

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:

05-200 Wołomin

ul. Laskowa 4

REGON: 200024537

NIP: 5432095607

 

Godziny otwarcia:

Pon. - Pt : 08.00 - 17.00

Sob. - 09.00 - 16.00

Dziekanat

Mgr Magdalena Zrelli 

Tel.: + 48 22 787 40 44

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

sekretariat@fuaw.pl


Mgr Aleksander Sodomora 

Tel.: 22 787 40 44, 602 794 795

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: aleksander@fuaw.pl

sekretariat@fuaw.pl

 

Dział Administracji

Mgr Robert Wilczek

Dyrektor Administracyjny

Telefon: + 48 507 442 085

e-mail: robert.wilczek@fuaw.pl

© 2017